Xhama

XhamaGijot

Është sistem i lehtë, praktik dhe i sigurt. Ky sistem i xhamit motorik, mbështet motorin me një pamje elegante dhe estetike. Me xhamin e poshtëm (statik), mundësohet krijimi i rrethojës, me ç'rast produkti po bëhet shumë i ndryshëm nga sistemet tjera. Sistemi i xhamave Gijot, që funksionon me anë të telekomandës, është një nga sistemet më të mira të xhamit të prodhuara ndonjëherë, i cili do t'ju dërgojë në një hapësirë të re jetese.

GALERIA