XhamaGijot

Sistem i motorizuar i xhamave me lëvizje lartë-poshtë. Dirigjimi bëhet përmes telekomandës, ku moduli i parë është gjithmonë statik/fiks duke shërbyer edhe si rrethojë e terasës kur xhamat janë të hapur.

GALERIA