Mbulojame xham

Model unik I mbulojës me konstruksion alumini i cili mundëson në të njejtën kohë mbrojtje nga kushtet atmosferike dhe përjetimin e hapësirës përreth, kjo falë materialit mbulues xham i sigurisë 5+5mm.

GALERIA