TendaDyanësore

Një sistem i tendës i cili përbëhet prej 2 tendave klasike, i projektuar për t'u ndërtuar në zonat që kërkojnë mbulim më të madh. Krijoni një zonë më të madhe me hije me këtë model tende e cila arrinë hapsirën maksimale 7.00m x 7.00m. Secila tendë mund të operohet individualisht me dorë ose me telekomandë. Ky model falë mundësive të konstruksionit që ka mund të përshtatet për tu vendosur në çdo hapsirë.

GALERIA